Toponim nedir?

Yer adlarını inceleyen bilim dalı
Köken: Fransızca